Kontakt:

TORHILD'S REKLAMEBYRÅ AS

Tlf: 51 74 82 92

Fax: 51 74 93 95

Mobil: 957 25 910

E-post: torhild@torhildsreklame.no

www.torhildsreklame.no

- Utarbeider forslag til total reklameløsning basert på kundens behov

- Utformer reklamen fra idèskisse til ferdig produkt

- Vektlegging av idèløsning og utforming